ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο

Ημερομηνία γεγονότος: 24 Ιούνιος, 2022 

Στις 24/06/2022 στα πλαίσια του έργου H2020 ‘’INSTITUTIONALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE ENERGY AND CLIMATE ACTION PLANS (2ISECAP)’’ ολοκληρώθηκε το 1ο τοπικό ζωντανό εργαστήριο (Regional Living Lab – RLL) στο ξενοδοχείο ΑΡΝΗ παρουσία των κεντρικών συντονιστών του έργου και των ενδιαφερόμενων φορέων. Με αυτό τον τρόπο πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του κεντρικού στόχου του έργου.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.