Δράσεις ευαισθητοποίησης στην Καρδίτσα

Στα πλαίσια το έργου 2ISECAP: «ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ο Δήμος Καρδίτσας με την υποστήριξη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποίησης μέσα από τη συνεργασία φορέων για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση ενεργειακής αναβάθμισης: Τεχνολογίες αυτoπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης (net-metering και net-billing).

Προθεσμία αιτήσεων net-metering έως 15/05/2024.

Δράσε και εσύ!!!

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.