Τέταρτη συνάντηση εργαστηρίου στην Καρδίτσα.

Ημερομηνία εκδήλωσης: 28 Αύγουστος 2023

Tην Τετάρτη 30/08/2023 διοργανώθηκε το 4ο «Ζωντανό Εργαστήριο» με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και την υποστήριξη της ομάδας έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου 2ISECAP με θέμα την «Ενεργειακή Κοινότητα: προοπτικές, προκλήσεις και περιορισμοί δραστηριότητας», όπου παρουσιάστηκαν από την Υπεύθυνη Έργου Αντωνίου Αγορίτσα οι δράσεις μετριασμού στους τομείς των δημοτικών κτηρίων, των εγκαταστάσεων, του οικιακού τομέα, των μεταφορών και της παραγωγής ενέργειας σύμφωνα με το ΣΔΑΕΚ και στις οποίες εμπλέκεται η δράση της ενεργειακής κοινότητας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν: Σχορετσιανίτης Ηλίας – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Θεολόγης Στέφανος – Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Αντωνίου Σωτήρης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας, Γιαννούλη Ιωάννα -Συντονίστρια του έργου BPM S.A., Τασοπούλου Νατάσα – Μέλος ομάδας έργου BPM S.A., Σακελλαρίου Ευάγγελος – Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., Φιλίππου Βασίλης – Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ, Τουρκολιάς Χρήστος – Συνεργάτης του ΚΑΠΕ, Ψημμένος Σωτήρης – Μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Συμπερασματικά, στη συμμετοχική αυτή διαδικασία καταγράφηκαν οι ακόλουθες κινήσεις προς την εξοικονόμηση ενέργειας:

  1. Προτεραιοποίηση δράσεων μετριασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας.
  2. Προμελέτη ενεργειακής αναβάθμισης μη ανακαινισμένων δημοτικών κτηρίων.
  3. Δημιουργία «υπηρεσίας μιας στάσης» (“one-stop shop”) Ενεργειακής Κοινότητας για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτοβολταϊκά, λέβητες βιομάζας).
  4. Δημιουργία Μηχανισμού παρακολούθησης-αξιολόγησης-αναθεώρησης των δράσεων μετριασμού (χαρτογράφηση φορέων για παροχή δεδομένων προς το Δήμο).
  5. Δημιουργία «Φορέα διακυβέρνησης» για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.

Επόμενο στόχο αποτελεί η διοργάνωση νέου θεματικού «Ζωντανού Εργαστηρίου» με τη συμμετοχή σχετικών φορέων για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Καρδίτσας.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.