ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (BPM SA)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η BPM είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα. Ιδρύθηκε το 1988 και από τότε προσφέρει με επιτυχία τις υπηρεσίες και τις λύσεις της σε εθνικούς και διεθνείς πελάτες. 

Η BPM αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πελατών της που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους, τη χρηματοδότηση, την οργάνωση ,την τεχνολογία και την κοινωνία. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της με επιλεγμένους επιχειρηματικούς εταίρους, η BPM ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.

Η BPM παρέχει υψηλής ποιότητας, προστιθέμενης αξίας, εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που ευθυγραμμίζονται με διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές. Η BPM εστιάζει σε:

 • Επιχειρήσεις: Η BPM εστιάζει στην ανάπτυξη και λειτουργία αποτελεσματικών επιχειρήσεων και λειτουργιών δημιουργώντας αξία μέσω της επιχειρηματικής ανάπτυξης, σχεδιάζοντας την πορεία προς τα εμπρός και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή.
 • Άνθρωποι: Η BPM στοχεύει στην ανάπτυξη των ανθρώπων και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της παραγωγικότητας με τη συμμετοχή ταλαντούχων, με κίνητρα και αφοσιωμένων ανθρώπων, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους και διασφαλίζοντας δικαιώματα και αριστεία στο χώρο εργασίας.
 • Χρηματοδότηση: Η BPM υποστηρίζει τους πελάτες της να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους αξιοποιώντας όλες τις πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και δεσμεύοντας ιδιώτες επενδυτές και διεκπεραιώνοντας εντολές. Συμμετέχει σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εταίρος ή διαχειριστής έργου.
 • Οργάνωση : Η BPM ειδικεύεται στη δημιουργία λιτών και αποτελεσματικών οργανισμών σχεδιάζοντας αποτελεσματικές δομές που ευθυγραμμίζονται με την επιχειρηματική στρατηγική, ενσωματώνοντας ανάπτυξη και αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού και αξιολογώντας και βελτιώνοντας συνεχώς την απόδοση.
 • Κοινωνία: Η BPM υποστηρίζει τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών οργανισμών, δικτύων και διεπαφών βελτιστοποιώντας τη βιωσιμότητα, τις πρωτοβουλίες και τον κοινωνικό αντίκτυπο των οργανισμών παρέχοντας καινοτόμες λύσεις στις προκλήσεις της κοινωνικής οικονομίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.)

ΕΛΛΑΔΑ

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας, εν συντομία ΑΝ.ΚΑ, αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο στη διάθεση του Νομού και της ευρύτερης περιοχής. Οι ηγέτες των τοπικών αρχών είχαν τη σοφία να τη δημιουργήσουν το 1989. Έκτοτε, η ΑΝ.ΚΑ έχει συσσωρεύσει μεγάλη τεχνογνωσία σε διάφορους τομείς, η οποία έχει αποδειχθεί πολύτιμη σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής μας. Εκτός από την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους, αυτοδιοικητικούς, συνεργατικούς, κοινωνικούς, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, η ΑΝ.ΚΑ εξυπηρετεί δύο πολύ σημαντικές κοινωνικές και βαθιά πολιτικές διαδικασίες: την ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων καθώς και την υποστήριξη για ανοιχτό κοινωνικό διάλογο τόσο μεταξύ πολιτών όσο και διαφόρων ομάδων συμφερόντων για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη της περιοχής μας. Η υπηρεσία αυτή οργανώνεται και παρέχεται με επιστημονικό τρόπο.

Κύριος στόχος της Εταιρείας είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη, διαχείριση, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την εισαγωγή της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, με την εισαγωγή και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την υποστήριξη και την ανάπτυξη νέων συλλογικών δομών, την συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη και τη γενικότερη ανάπτυξη της Καρδίτσας και άλλων περιοχών στην Ελλάδα, εφόσον αυτό ζητηθεί.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Καρδίτσας είναι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Θεσσαλίας. Η Καρδίτσα, είναι μια πόλη στη δυτική Θεσσαλία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η πόλη της Καρδίτσας έχει 55.000 κατοίκους και είναι πρωτεύουσα αγροτικής περιοχής, με 150.000 κατοίκους. Η Καρδίτσα είναι μια από τις πιο φιλικές προς το ποδήλατο πόλεις της Ελλάδας, με ένα εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περίπου 20 km. Από τον Μάρτιο του 2013 υπάρχει επίσης σύστημα κοινής χρήσης ποδηλάτων για τους κατοίκους και τους τουρίστες. Περίπου το 40% του συνόλου των αστικών συγκοινωνιών, σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γίνεται με ποδήλατα. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό είναι τα 3,5 κατά μέσο όρο ποδήλατα ανά οικογένεια.

Ο Δήμος Καρδίτσας κέρδισε το 2019 το Βραβείο «EUROPEAN MOBILITY WΕΕΚ» (κατηγορία μικρών πόλεων), που απονεμήθηκε κυρίως για το διαφημιστικό υλικό και τις συνεργασίες για την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο Δήμος Καρδίτσας συμμετέχει σε πολλά δίκτυα, όπως: Διαδρομές δικτύου για βιώσιμη κινητικότητα, Διαδρομές δικτύου με λίμνες, Ψηφιακές πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας. Ο Δήμος Καρδίτσας λειτουργεί ως τυπικός δημόσιος οργανισμός, απασχολώντας περίπου 360 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο και διοικείται από συμβούλιο δημοτικών συμβούλων.

Μια εξειδικευμένη επιχειρησιακή μονάδα – το Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης και Διαφάνειας – είναι αφιερωμένη στην εξεύρεση πόρων και στην  υλοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών ή άλλων προγραμμάτων, για την περαιτέρω ανάπτυξη του δήμου και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ENSA

ΕΛΛΑΔΑ

Η ENSA (Energy Services Advisors) PC ιδρύθηκε το 2017 με πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακών υπηρεσιών. Η ENSA PC αποτελείται από μια ομάδα ειδικών στον τομέα της ενέργειας, με εμπειρία στην πολιτική ενεργειακής απόδοσης και τεχνικές λύσεις. Με βάση την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία τους αποφάσισαν να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στον τομέα της παροχής συμβουλών ενεργειακών υπηρεσιών. Η διεπιστημονική ομάδα της ENSA PC έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε εθνικά έργα ενεργειακού σχεδιασμού, καθώς και σε τεχνικά έργα ενεργειακής απόδοσης.

Η ENSA PC δραστηριοποιείται στον τομέα των ενεργειακών υπηρεσιών προσφέροντας ολοκληρωμένες εξειδικευμένες συμβουλευτικές, τεχνοοικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης και διαχείρισης αερίων θερμοκηπίου, ενώ παράλληλα προωθεί καινοτόμες στρατηγικές λύσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις «πράσινες» τεχνολογίες.

Οι κύριες κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών από την ENSA PC περιλαμβάνουν:

 • Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Υποχρεώσεων Ενεργειακής Απόδοσης.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση, μέτρηση και επαλήθευση μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 • Σχεδιασμός μέτρων συμπεριφοράς για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ολιστικές ενεργειακές υπηρεσίες σε παρόχους ενέργειας.
 • Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων.
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης (ISO 50001).
 • Διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και έργων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για ΑΠΕ, ενεργειακή απόδοση και για πολιτικές και τεχνολογίες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή.
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ, εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.
 • Εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών για την αξιολόγηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών έργων.
 • Διενέργεια τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
 • Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και παροχή προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Έρευνα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, ΑΠΕ, της κλιματικής αλλαγής και των συστημάτων πληροφορικής.
 • Λειτουργία ως Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 3885/2010.
Η κοινοπραξία του έργου 2ISECAP αποτελείται από 17 εταίρους από 8 χώρες. Επισκεφτείτε τον αγγλικό ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες
Nødvendige

Necessary
Required cookies help make the website usable by enabling basic functions, e.g., Slide functions, and ensure full access to all pages of our site. The website does not function optimally without these cookies. We have considered these as paid and are therefore stored without prior consent.

Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy
Sporingcookies
Statistical cookies help the website owner understand how users interact with the website by collecting and reporting information.
Expires
2 Years
Name
_ga
Data processor
Google
Purpose
Google
https://backlinkjudi.online Backlink Judi PBN Judi Jasa PBN https://blogs.ac.id appdownload Jasa Backlink Terbaik Jasa PBN Backlink Jasa PBN Premium Jasa PBN Indonesia Jasa PBN Premium
http://fpp.unp.ac.id/?ads=slot-gacor slot gacor https://bpbd.pematangsiantar.go.id/-/slot-gacor/ slot gacor