ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στα πλαίσια το έργου 2ISECAP: «ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ο Δήμος Καρδίτσας με την υποστήριξη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποίησης μέσα από τη συνεργασία φορέων για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

Δράση ενεργειακής αναβάθμισης: Εξοικονομώ Επιχειρώ Προθεσμία αιτήσεων από τις 12.03.2024 και έως την εξάντληση του προϋπολογισμού.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.